INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2012

Policie ČR v roce 2012 šetřila 81 404 nehod, při kterých bylo 681 osob usmrceno,

těžce zraněno bylo 2 986 osob a 22 590 osob bylo lehce zraněno. Odhadnuta

hmotná škoda dopravní policii na místě nehody je 4 875,42 mil. Kč. Porovnaní hodnot

základních ukazatelů s rokem 2011 je následující:

 

Nárůst zaznamenáváme v kategorii:

počet nehod o 6 267, tj. o 8,3%

počet lehce zraněnych o 71 osob, tj. o 0,3%

odhad hmotne škody o 247,3 mil. Kč, tj. o 5,3%.

 

Pokles zaznamenáváme v kategorii:

počet usmrcenych o 26 osob, tj. o 3,7%

počet těžce zraněnych o 106 osob, tj. o 3,4%

Počet nehod šetřenych Policii ČR v roce 2012 je od roku 1990 4. nejnižši (nejmeně

bylo v roce 2009 – 74 815 nehod) a nejvice nehod bylo Policii ČR šetřeno v roce 1999

(225 690 nehod). Při porovnavani počtu nehod v tomto obdobi je nutne ale brat

v uvahu legislativni změny upravujici povinnost oznamovani nehody Policii.

 

Počet usmrcených osob v roce 2012 je od roku 1990 nejnižši a nejvice usmrcenych

v tomto obdobi bylo v roce 1994 (1 473 osob). Ani v jednom měsici roku 2012 nepřekročil měsični počet usmrcenych hranici 100 osob; v obdobi od roku 1990 jsme

obdobny pozitivni stav dosud zaznamenali jen v roce 2009 a 2011. Poprve od roku

1961 se počet usmrcenych osob v roce 2012 „dostal“ pod magickou hranici 700 osob.

 

Počet těžce zraněných osob v roce 2012 je 2. nejnižši od roku 1990 (meně těžce

zraněnych bylo jen v roce 2010 – 2 823 osob). Nejvice těžce zraněnych osob zaznamenavame v roce 1997 – 6 632 osob.

 

Počet lehce zraněných osob je v porovnani od roku 1990 3. nejnižši (po roce

2010, kdy policie evidovala 21 610 lehce zraněnych osob a po roce 2011 – 22 519

lehce zraněnych); nejvice lehce zraněnych osob bylo v roce 1996 – 31 296.

Z porovnani jednotlivych obdobi roku 2012 vyplyva, že počet usmrcenych

osob byl v porovnani s rokem 2011, vyšši pouze ve druhem čtvrtleti a nejvyšši pokles

zaznamenavame v prvnim čtvrtleti – o 18 osob, tj. o 13 %). Z vyvoje dale vyplyva,

že počet usmrcenych osob ve třetim a čtvrtleti roku 2012 byl nejnižši za poslednich

10 let a vůbec poprve se ve třetim a čtvrtem čtvrtleti „dostal“ pod hodnotu

Zpracoval : pplk. Petr Sobotka a ing.Josef Tesařík